Atmosfera și peisajul primăverii sunt împodobite de sunetul blând și vesel al cucului. Copil fiind, era o satisfacție deosebită să ascult în fiecare primăvară și până vara târziu cântecul acestei păsărele pe care o îndrăgeam.

          A fost destul de ușor să observ că ciripitul cucului este creat din două note muzicale care formează între ele o terță. Înălțimea notelor poate să fie diferită de la pasăre la pasăre, dar totuși terța rămâne. Acest lucru este extraordinar. O pasăre poate să transmită prin ciripitul ei câteva sunete care formează o muzică. De fiecare dată când ascult aceste sunete muzicale cântate atât de corect de către o pasăre, primul meu gând se îndreaptă spre Dumnezeu.

          În ziua a cincea a creațiunii, Dumnezeu a zis: „să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului” (Geneza 1:20). El a creat aceste făpturi minunate și le-a înzestrat cu darul muzicii.

          Dumnezeu nu s-a oprit aici. În a șasea zi a creațiunii, El a avut grijă ca și noi, oamenii, să putem să devenim niște muzicieni și să ne bucurăm de muzica pe care El Însuși a creat-o.

          Chiar dacă Dumnezeu a înzestrat păsările și oamenii cu darul muzicii, trebuie să știm că El nu a creat muzica în Eden. Din afirmațiile Bibliei și nu numai, aflăm că muzica a existat în cer înainte de crearea pământului. În Exechiel capitolul 28, versetul 13 este precizat faptul că înainte de căderea lui Lucifer, „timpanele și flautele” erau în slujba lui. Așa cum bine știm, timpanul și flautul sunt instrumente muzicale prin care poți transmite o muzică.

          Prin acest lucru, descoperim faptul că muzica a existat în cer, înainte de crearea pământului, și că Lucifer era dirijorul corului ceresc. Însă există câteva întrebări care mă pun pe gânduri: Pentru ce a creat Dumnezeu muzica și în ce scop era folosită în cer? Pentru ce scop a înzestrat pe oameni cu darul muzicii?

          Pentru a descoperi răspunsul la a doua întrebare, trebuie să avem un răspuns la prima.

          Un citat din „Adevărul despre Îngeri” spune astfel: „Lucifer era cel care intona prima notă, iar apoi oastea îngerească i se alătura și melodii pline de slavă răsunau în cer ca onoare adusă lui Dumnezeu și Fiului Său scump.” Îngerii foloseau darul muzicii pentru a-I aduce slavă și onoare lui Dumnezeu. Muzica era folosită în cer pentru a-L lăuda pe Dumnezeul universului.

          Pentru ce a lăsat Dumnezeu muzica pe pământ? Pentru ce a înzestrat pe oameni cu acest dar minunat? Dar pe păsărele?

          Pentru același motiv pentru care se folosește muzica în cer: să aducă slavă, glorie și onoare Creatorului universului. Pentru acest lucru a creat Dumnezeu muzica. Pentru acest lucru îngerii cântă. Pentru acest lucru a înzestrat Dumnezeu păsările cu darul muzicii și pentru acest lucru Dumnezeu l-a făcut pe om muzician.

          Fiecare pasăre îl slăvește pe Dumnezeu în felul cum a creat-o chiar El. Pasărea nu are inteligență, nu are cunoștințe despre muzică și totuși în fiecare zi Îl laudă pe Dumnezeu prin ciripitul ei. Noi avem atât de multe cunoștințe despre muzică și totuși alegem să o folosim în alte scopuri.

          Muzica de azi s-a depărtat de la scopul original. Unii folosesc muzica pentru a se simți bine, să se distreze sau să trezească în ei anumite emoții și sentimente, să iasă din anumite stări. Alții folosesc muzica să iasă ei înșiși în evidență, să primească laude și aplauze, să câștige faimă ori să se îmbogățească financiar.

          Însă muzica este folosită tot mai puțin pentru a-I aduce slavă și laudă lui Dumnezeu. Tot mai puțini oameni cântă pentru Dumnezeu și tot mai mulți oameni cântă pentru ei înșiși.

          În următoarele articole vom vorbi despre modul corect în care ar trebui folosită muzica ca să ne apropiem de scopul pentru care a fost creată.  

Lasă un răspuns

Ieșire